Splav hrona

Vodácke výlety po Hrone s dopravou osôb, prípadným ubytovaním a stravovaním poskytujeme rekreantom denne už od skorej jari po neskorú jeseň. Je to komplexná služba pre vodákov od materiálneho zabezpečenia (lode, pádla a príslušenstvo), cez dopravu lodí a osôb, až po bezpečné parkovanie.

Organizovaný splav Hrona ponúkame v týchto variantoch: jednodenný, víkendový, večerný, firemný, školský

Cena za tieto služby zahŕňa kompletnú vodácku výstroj, inštruktáž a prednostné služby vodáckeho taksíka na Hrone (sprievodné vozidlo). Po dohode i služby inštruktora vodných športov. Na požiadanie sprostredkujeme stravu a ubytovanie (nie je v cene splavu).

Nami organizované výlety po Hrone majú už dlhoročnú tradíciu a sme jedinou spoločnosťou poskytujúcou túto službu v takom rozsahu a kvalite. Niektorí si splav zaradia do dovolenkového programu v oblasti Horehronia, iní prichádzajú k nám len na víkendový splav Hrona. Splav si treba vopred telefonicky rezervovať.

viac na www.splavhrona.sk